Government of Maharashtra
Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department

Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training

  • To build the capacity of Vocational Education and Training, Skill and Entrepreneurship training institutions for making the youth of Maharashtra globally employable as per the need of the current and future market.
  • महाराष्ट्रातील तरुणांना सध्याच्या आणि भविष्यातील बाजारपेठेच्या गरजेनुसार जागतिक स्तरावर रोजगारक्षम बनवण्यासाठी व्यावसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य आणि उद्योजकता प्रशिक्षण संस्थांची क्षमता निर्माण करणे.